اخبار صنعتی

مشکلات رایج خازن ها

2022-04-06
مشکلات رایج باخازن ها
از خازن های ولتاژ بالا می توان برای بهبود راندمان منبع تغذیه تجهیزات الکتریکی استفاده کرد و راندمان بالا و صرفه جویی در زمان از مزایای آن است. عیب آن این است که پس از تعمیر نشدن به موقع خرابی، به راحتی باعث بروز حوادث مضر مانند انفجار می شود. بنابراین، هنگام استفاده از ولتاژ بالا باید به بازرسی زمان بندی خازن های فشار قوی توجه شود.خازن ها. خرابی های رایج خازن های ولتاژ بالا به شرح زیر است:
1. دمای خازن خیلی زیاد است: ولتاژ تولید شده توسط خازن در حین کار و دستگاه یکسو کننده مجاور باعث می شود که خازن از دمای نامی روی خط تجاوز کند. علاوه بر این، طراحی برخی از محفظه های خازن غیر منطقی است، که منجر به شرایط تهویه ضعیف و فضای داخلی بیش از حد بسته می شود. به راحتی می توان باعث افزایش دما شد.
2. نشتی روغن: روش نادرست جابجایی یا بلند کردن آستین عایق باعث ایجاد ترک در جوش فلنج می شود و یا هنگام سیم کشی، سفت شدن بیش از حد پیچ ​​ها باعث آسیب به آستین عایق می شود که باعث آسیب خازن می شود. علت نشت روغن عملکرد طولانی مدت باعث ریزش لایه رنگ پوسته خازن و همچنین نشت روغن می شود. اگر دمای خازن خیلی زیاد باشد، نشت روغن به اندازه اضافه کردن روغن به آتش خواهد بود. در نتیجه، عامل اشباع کننده کاهش می یابد و خازن به دلیل رطوبت موجود در قطعات آسیب می بیند. بنابراین باید با پدیده نشت نفت مقابله کنیم.
3. انفجار ازخازن ها: در صورت خرابی اجزای داخلی خازن با دیگر خازن تخلیه می شودخازن ها. اگر انرژی در گذشته خیلی زیاد باشد، باعث انفجار می شود. این انفجار نه تنها برای تمام تجهیزات اطراف خطر ایجاد می کند، بلکه باعث آتش سوزی نیز می شود. به طور جدی، زندگی انسان را به خطر می اندازد.
4. انبساط پوسته: تحت تأثیر ولتاژ، محیط داخلی خازن از هم گسسته می شود و یا زمانی که جزء شکسته می شود، باعث ایجاد گاز در محیط می شود. در پوسته آب بندی شده این گازها باعث افزایش فشار می شود که باعث انبساط پوسته می شود.
Chip Tantalum Capacitor